Míčkování

Míčkování - Míčková Facilitace

Tato metoda se dnes nejčastěji používá ke zmírnění těchto nemocí:

  1. astma, záněty průdušek, dutin
  2. poúrazové stavy – bolestivé jizvy, otoky, bolestivé klouby
  3. obrny periferních nervů – např. lícního nervu
  4. poruchy imunity, časté infekty dýchacích cest, alergické stavy
  5. vadné držení těla, skoliosy
  6. dětská mozková obrna k zlepšení spasticity
  7. vertebrogenní syndromy

Míčkuje se ochablé svalstvo. (Facilitací rozumíme zesílení nervové aktivity, kdy jednotlivé podněty usnadní vybavení vzruchu na určitém místě). Jedná se o velice šetrnou, tzv. měkkou techniku, doporučovanou k využití od kojeneckého věku až po seniory.

Výhodou této metodiky je, že ji mohou po správném zaučení, provádět sami rodiče u svých dětí.

Při použití této metody je důležité vědět, že nejde jen o povrchovou masáž, ale že její pomocí dochází k reflexnímu působení na vnitřní orgány. Tím dochází také k ovlivnění celého organizmu pacienta.

Během terapie by mělo dojít ke zlepšení mechanismu dýchání, ke zlepšení držení těla a k protažení i uvolnění jednotlivých skupin svalů.

Jako u každé terapie i zde je nutná konzultace s lékařem, který je s touto metodikou obeznámen.

^