Reflexní - segmentové masáže

REFLEXNÍ – SEGMENTOVÉ MASÁŽE

-         jedná se o terapeutický zásah na povrchu těla

-         odvozené od klasických masáží

-         založena na vyhledání míst se změněnou kožní citlivostí – reflexní změny

-         lze ovlivnit vnitřní orgány – podráždění orgánů může vyvolat reflexní změnu na povrchu kůže, naopak podrážděním kůže, lze vyvolat reakci na vnitřních orgánech

-         hyperalgetická místa na kůži v určitých dermatomech odpovídají daným viscerálním kořenům a označujeme jako Headovy zóny

 Indikace reflexních masáží

-         funkční a chronická orgán. onem. vnitřních orgánů

-         cévní nemoci

-         funkční, degenerativní a některé chronické a revmatické choroby páteře a kloubů

-         poúrazové a pooperační stavy

-         vegetativní a endokrinní dysregulace

 Technika segmentová

-         indikace lékaře

-         propracování změn ve všech vrstvách povrchních tkání

-         na sucho, pomalu

-         maximální relaxace

-         přesuny reflexů

Upozornění pro pacienty 

Vzhledem k tomu, že celostátně dochází ke změně charakteru rehabilitační léčby a to k přesunu od pasivního přístupu na přístup aktivní - tzn. k preferenci  léčebné tělesné výchovy a to nejen  rehabilitační společností  ale i ostatními odborníky, jsme nuceni toto akceptovat.

Z tohoto důvodu výrazně omezujeme aplikaci tzv. reflexních a segmentových masáží na účet zdravotního pojištění.

V současné době se v našem zařízení léčí vysoký počet pacientů s úrazovými a pooperačními problémy. U těchto pacientů se musíme zaměřit na léčbu k dosažení zlepšení jejich zdravotního stavu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o akutní stavy, tato léčba musí být preferována, aby nedošlo k nenávratnému poškození zdraví.

Pacientům s předepsanou léčbou reflexních a segmentových masáží doporučujeme proto vyhledat jiná rehabilitační zařízení, které mají volnou kapacitu k provádění uvedených masáží.

Tyto masáže, prováděné fyzioterapeutem na doporučení ošetřujícího lékaře zdravotní pojišťovny hradí.

 

^